مدیر صنایع کشاورزی | مدیریت صنایع کشاورزی جهاد کشاورزي خراسان شمالي
 

 

    نام ونام خانوادگی: سید عباس آقا میری 

تحصیلات: کارشناس ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
      محل تحصیل: دانشگاه آزاد قوچان 
       سمت:  سرپرست مدیر صنایع کشاوری
سابقه کار : 22 سال 
تماس :0915188266

پست الکترونیک : sanaye.nkj@gmail.com

      

 

شرح وظايف مديريت صنايع كشاورزي :

-  رهبري و اجراي سياستهاي كلان وزارت جهادكشاورزي در احياء بهبود و توسعه صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي

-  تدوين برنامه راهبردي جهت مديريت صنايع تبديلي و تكميلي و توسعه مكانيزاسيون كشاورزي با توجه به ظرفيتهاي توليد ، فرآوري و مصرف استان در چارچوب سياست مصوب

 

-  بررسي وضعيت ضايعات محصولات غذائي كشاورزي در مراحل مختلف توليد، تبديل ، توزيع ، مصرف و ايجاد تعامل مناسب با واحدهاي مربوطه جهت دسيابي به راه حلهاي مناسب در جهت كاهش ضايعات

 

- تهيه و تدوين دستورالعملهاي فني لازم در زمينه احداث ، بهبود و توسعه صنايع غذائي كشاورزي هماهنگ با ساير برنامه هاي مربوطه

 

- حمایت و راهبری جهت بازسازی و نوسازی صنایع تبدیلی

 

- صدور جواز تاسیس ،پروانه بهره برداری و طرح توسعه صنایع تبدیلی

- تعیین خط مشی ها و تهیه و تنظیم برنامه های کوتاه ،میان و بلند مدت